Orezivanje stabala

Stručno i pravovremeno orezivanje od velike je važnosti za uspostavu sigurnosti u okolini stabala i očuvanju krošnje istog.

Nudimo nekoliko oblika usluga orezivanja:

1 . Sanitarno orezivanje

 • Uklanjanje suhih, napuknutih i oštećenih grana. Grane koje predstavljaju opasnost su u pravilu grane s promjerom većim od 3 cm.

2. Oblikovanje krošnje

 • Zahvat korekcije habitusa iz estetskih razloga.

3. Smanjenje volumena (prikračivanje) krošnje

 • Ustanovimo li da postoji opravdana sumnja za vjetroizvalu, lom debla ili grana, a stablo nije potrebno u potpunosti ukloniti, vršimo smanjenje volumena krošnje.
 • Rezovi se izvode u području vanjskog oboda krošnje, u zoni tanjih grana (do 5 cm promjera grane).
 • Pri izvedbi su uklanja maksimalno 20% volumena krošnje.

4. Sanacija stabala orezanih "u glavu"

 • Rezidba "u glavu" je (ekstremna) krajnja mjera orezivanja, kojom se uklanja izuzetno veliki volumen krošnje.
 • Rezultat je stvaranje velikih mjesta reza (rana), koji su izuzetno podložni truleži, smanjuju vitalnost i ugrožavaju zdravstveno stanje stabla.
 • Na tim mjestima u novoj vegetaciji dolazi do rasta velikog broja novih izboja koji su krhke strukture i njihova je povezanost sa glavnom granom loša zbog čega često dolazi do njihovog pucanja.
 • Stabla koja su orezana na ovaj način, potrebno je redovito (godišnje do dvogodišnje) kontrolirati na mjestima reza, a izboje redovito prikraćivati  (u pravilu svakih 3-5 godina, zavisno vrsti i izbojnoj sposobnosti stabla).

5. Svjetlosni profil

 • Poseban način oblikovanja krošnje na prometnicama i pješačkim stazama.

6. Oblikovni rez mladih stabala

 • Ovaj način rezidbe izvodimo kod mladih stabala radi postizanja dobre strukture krošnje i habitusa stabla u budućnosti.

7. Orezivanje veteranskih stabala

 • Veteranska stabla su specifična po svom habitusu i značajkama. Izuzetno je važna njihova okolišna funkcija i uloga staništa za razne životinjske vrste.
 • Pravilan pristup orezivanju veteranskih stabala je izrada studije plana orezivanja, njegovog utjecaja na stablo i metoda koje je potrebno primjeniti.
 • Jedna smo od prvih kompanija u Europi koja je položila certifikaciju za izradu studija njege i sanacije veteranskih stabala i provedbu mjera na njima.

Povezani članci

Odabir, nabava i sadnja drvenastih vrsta

Edukacija