Edukacija

Nudimo vam stručne edukacije iz raznih područja urbanog šumarstva.

Naše iskustvo s edukacijama je višegodišnje i sami polažemo puno pažnje da se kontinuirano razvijamo i educiramo.

Nudimo edukaciju iz sljedećih područja:

Više godina smo sudjelovali kao predavači i ispitivači na European Tree Worker tečajevima u Njemačkoj i u nekim edukacijama iz arborikulture u Hrvatskoj (penjački certifikat, prosudba zdravstvenog stanja stabala i dr.).

Imamo iskustvo višegodišnjeg rada na rukovodećim i upravljačkim pozicijama u privatnim poduzećima (u SR Njemačkoj i Hrvatskoj) koja se bave urbanim šumarstvom. Problematika rukovođenja ljudskim potencijalima, voznim parkom i mehanizacijom, upravljanja urbanim zelenilom, a  istovremeno poštivanje standarda struke i balansiranje ekonomskih pitanja dobro nam je poznata tema. Istovremeno, kao poduzeće koje se bavi izvedbom radova u urbanom šumarstvu poznajemo i osobno probleme koji se javljaju na terenu i nedaće koje mogu zadati u ispunjavanju termina i ekonomskog plana projekta.

Kako bi bili u toku sa najnovijim standardima struke sudjelujemo na raznim stručnim i znanstvenim skupovima diljem Europe.

Odabrani smo kao partner na EU projektu, kojem je cilj postaviti nove standarde u orezivanju stabala unutar Europske unije.


Praktična obuka djelatnika na terenu iz područja  

 • orezivanje 

  • ​metode reza, kada i zašto koju vrstu orezivanja upotrijebiti i njihov dugoročni utjecaj na stablo

 • prednosti i nedostatci metoda pristupa stablu 

  • pristup hidrauličnom platformom i pristup penjačkom tehnikom

 • korištenje zaštitne opreme 

  • zadovoljavanje EU standarda, zašto nošenje opreme ima smisla i kako zaštitu opremu učiniti ergonomskom za cjelodnevni rad na terenu

 • sadnja stabala 

  • iskop jame, obrada jame, odabir supstrata, utovar/istovar sadnica, postupak sadnje, postupak sidrenja sadnice

 • njega mladih stabala nakon sadnje 

  • mogućnosti navodnjavanja, malčiranje (kako, s čime, prednosti i mane), kontrola sistema za sidrenje sadnica

Obuka rukovodećih kadrova   

 • planiranje sadnje 

  • pravilan odabir mjesta sadnje, pravilan odabir vrste u odnosu na zahtjeve projekta i mjesto sadnje, pravilan odabir materijala koji se koristi za sadnju, izvedba sadne jame, različite metode sidrenja sadnice i njihove prednosti i mane, podzemno sidrenje, korištenje bioloških sredstava za osiguranje vitaliteta sadnica - mikoriza, Trichoderma, organski supstrati

 • planiranje radova orezivanja 

  • vrste orezivanja i njihov dugoročni (i ekonomski) utjecaj na stablo, pravilno raspoređivanje određenih vrsta orezivanja u odnosu na vegetacijski period stabala, sanacija mjesta reza

 • važnosti tla i staništa u kojem se stablo nalazi i mjere sanacije 

  • urbano tlo, dostupnost hranjiva i vode u tlu u urbanim sredinama, djelovanje zbijanja i zatvaranja tla, mikoriza, metode sanacije tla kod veteranskih stabala ili stabala u urbanim sredinama kod kojih dolazi do pada vitaliteta

 • gljive truležnice, njihovo djelovanje i kako djeluje trulež na stablo 

  • anatomija drva, najčešće gljive truležnice, vrste truleži, djelovanje truleži na strukturu drva, utjecaj na zdravstveno stanje i statiku stabala

 • Trichoderma 

  • biologija Trichoderme, djelovanje, produkti koji se koriste i njihove prednosti, primjeri korištenja u praksi (ne samo za stabla, već i u hortikulturi i agronomiji)

 • dijagnostika zdravstvenog stanja stabala i utvrđivanje njihove statike 

  • vizualna metoda prosudbe zdravstvenog stanja, metode putem dijagnostičkih instrumenata kroz povijest i one koje danas koristimo, prednosti i mane svake od metoda

 • katastar i kontrola stabala i ekonomski benefiti katastra sa preporukama i prioritetima mjera sanacije 

  • osnove GIS-a, osnove atributa koje katastar stabala mora sadržati, osnove vizualne kontrole, odgovornosti koje se prihvaćaju prilikom određivanja mjera sanacije i prioriteta

 • izrada specifikacija za natječajnu dokumentaciju u području urbanog šumarstva prema EU standardima 

  • nabava sadnog materijala, nabava supstrata, nabava materijala i preparata za sanaciju, nabava odgovarajuće zaštitne i radne opreme, nabava specijaliziranih alata

Nudimo mogućnost potpuno specijaliziranih i individualno postavljenih programa edukacije.   

Nudimo Vam mogućnost analize Vaše djelatnosti u području urbanog šumarstva i arborikulture. te ponudu detaljno individualiziranih programa edukacija za Vaše poduzeće i u mjestu Vašeg rada.

Povezani članci