Izrada studija i planova upravljanja veteranskim stablima

IZRADA STUDIJA I PLANOVA UPRAVLJANJA VETERANSKIM STABLIMA

Jedno smo od prvih poduzeća na svijetu koje drži certifikaciju za izradu studija i planova upravljanja veteranskim stablima VETCert.

Posjedujemo dugogodišnje iskustvo rada na zaštićenim objektima prirode diljem Hrvatske, Njemačke, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Veteranska i stara povijesno važna stabla moraju se očuvati ne samo zbog svog kulturološkog i povijesnog značaja, nego i zbog velikog ekološkog doprinosa i krajobrazne vrijednosti. Vrlo često su to stabla koja se nalaze u visokom stadiju zrelosti ili zbog značajke koje ih čine posebnima (duplje, šupljine, nesvakidašnji habitus, stanište za rijetke vrste, plodišta gljiva i dr.) zahtjevaju potpuno drugačiji pristup od "svakidašnjih" stabala u urbanim sredinama ili šumi.

Ispitivanje zdravstvenog stanja i stabilnosti, analiza rezultata, zadavanje planova upravljanja i provedba mjera njege sanacije ovakvim stablima je vrlo osjetljiv i zahtjevan postupak. Potrebna je široka paleta iskustva, potrebnih instrumenata i alata, te sposobnosti provedbe kompleksnih kombinacija postupaka sanacije i očuvanja stabala.

Nudimo Vam čitavu kombinaciju našeg znanja, iskustva, dostupnih alata i mogućnosti provedbe mjera sanacije kako bi očuvali što veći broj starih i veteranskih stabala.

Stvaranje i zaštita staništa za zaštićene životinjske i biljne vrste u urbanim sredinama je vrlo aktualna tema u okviru Europske unije.

Nudimo Vam mogućnost suradnje na izradi projektne dokumentacije (stručni podloga i planova upravljanja) za prijavu na financiranje iz fondova Europske unije.

Povezani članci