Digitalni katastar stabala i programi upravljanja urbanim zelenilom

DIGITALNI KATASTAR STABALA I PROGRAMI UPRAVLJANJA URBANIM ZELENILOM

Nudimo uslugu izrade programa upravljanja urbanim zelenilom na osnovi GIS tehnologija.

Moderan pristup gospodarenja (upravljanja) urbanim zelenilom bazira se na preglednom i uvijek dostupnom GIS sustavu koji omogućava stalan pristup podacima, kao i bilježenje svih podataka obuhvaćenih terenskim izmjerama u baze podataka koje se kasnije mogu analizirati i valorizirati.

Takav pristup uvelike olakšava upravljanje velikim brojem stabala u urbanom prostoru, omogućava brzo i transparentno gospodarenje i dugoročno dovodi do velikih ušteda.

Okosnica dobrog sustava upravljanja urbanim stablima je izrada katastra stabala.
Katastar stabala ima nekoliko važnih značajki:

  • Daje jasan pregled stabala unesenih u katastar
  • Pozicioniranje stabala na digitalnu kartu sa pohranjivanjem osnovnih podataka i rezultata vizualne kontrole, te potrebnih mjera sanacije pojedinog stabla.
  • Obrojčavanje stabala na terenu, sa specijaliziranim plastičnim brojevima (sa čavlićem, na visini cca 240 cm) koji su otporni na UV zračenje
  • Na vrlo jednostavan način omogućava praćenje kronologije izvršenih i planiranje budućih radova
    Npr. broj posađenih i uklonjenih stabala, praćenje oštećenja ili bolesti, obavljeni zahvati itd.
  • Pregledan plan troškova upravljanja stablima u područjima koje su obuhvaćene katastrom

Nudimo mogućnost izrade potpunih GIS rješenja za upravljanje urbanim zelenilom i drugom komunalnom infrastrukturom.

Također nudimo mogućnost nadopune postojećih GIS rješenja sa modulom za upravljanje urbanim zelenilom.

Naši GIS sustavi su stalno dostupni na internetu, bez potrebe za kupnjom i instalacijom dodatnih računalnih programa.
Podaci su stalno dostupni korisniku i lako ih je moguće izvesti u sve standardne formate (kao npr. za korištenje u programima ArcGIS, AutoCad i dr.).

Imamo dugogodišnje iskustvo izrade programa za upravljanje urbanim zelenilom i rada u raznim računalnim programima koji omogućavaju takva rješenja.
Naši programi upravljanja izrađeni su prema aktualnim EU regulativama i normama, a aktivno radimo na ovom području i u inozemstvu (Njemačka, Češka) od 2014. godine.

Povezani članci