Uklanjanje stabala

UKLANJANJE STABALA

Oštećena stabla (stabla narušenog zdravstvenog stanja ili statike) kojima ni jedan drugi zahvat ne može jamčiti sigurnost za okolinu, moraju se na žalost ukloniti.

Uslugu njihovog uklanjanja vršimo profesionalno i brzo.

Stabla na nepristupačnim mjestima za mehanizaciju i u blizini objekata i prometnica uklanjamo bez opasnosti za imovinu.

Prema želji investitora u mogućnosti smo ukloniti panj, kako bi se, na primjer, na istome mjestu moglo posaditi novo stablo ili grm.

Zaštita i nadzor prilikom izvođenja građevinskih radova u okolišu stabala

ZAŠTITA I NADZOR PRILIKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U OKOLIŠU STABALA

 

NUDIMO USLUGE ZAŠTITE I NADZORA STABALA PRILIKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U NJIHOVOM OKOLIŠU.

Građevinski radovi koji uključuju zemljane iskope u neposrednoj okolini stabla vrlo često su pogubnog djelovanja za stablo.

Pri takvim radovima dolazi do značajnih oštećenja sidrenog korijena i u pravilu do gubitka volumena finog korijenja koje služi za apsorpciju hranjivih tvari iz tla.

Rane i oštećenja korijena vrlo teško zacjeljuju  i najčešće dolazi do pojave truleži i postupne razgradnje korijenaTime je značajno narušena stabilnost stabla i njegova mogućnost za opskrbu vodom i hranjivim tvarima iz tla.

Korijenje stabala nikako ne bi smjelo biti izloženo izvan zemlje dulje od nekoliko sati, jer u suprotnome dolazi do isušivanja stanica i propadanja tkiva.

Simptomi uzrokovani oštećenjem korijena rijetko su odmah vidljivi na stablima i u pravilu postaju značajno uočljivi tek koju godinu nakon radova. Nažalost tada već može biti prekasno za djelovanje i stabla je vrlo teško kasnije spasiti.

Osim oštećenja korijena, vrlo su česta mehanička oštećenja debla i krošnje stabla uslijed udaraca alatom, mehanizacijom ili prilikom transporta građ. materijala. Takve ozlijede su idealna mjesta za zarazu gljivama truležnicama, koje će kasnije narušiti stabilnost i zdravstveno stanje stabla.

Osim očitih mehaničkih ozljeda stabala, stabla na gradilištima često budu narušenog zdravlja radi zbijanja tla i njegovog onečišćenja (motorna ulja i goriva, razne kemikalije, ispusti kem. toaleta) uslijed kretanja mehanizacije i provedbe građevinskih radova.

Kako bi se izbjegle takve situacije, postoji niz procedura prilikom samog planiranja projekata, a zatim i u samoj izvedbi na terenu.

Nudimo usluge savjetovanja, provedbe mjera zaštite na terenu i samog nadzora prilikom izvođenja radova u okolini stabala.

U pravilu imamo rješenja za sve probleme koji mogu nastati u konfliktu između građevinskih radova i očuvanja stabala na gradilištu

Imamo iskustva u provođenju mjera zaštite korijena prilikom iskopa u blizini stabla, kao i orezivanja korijena i formiranja "korijenove zavjese".

Iskustvo u ovom obliku radova skupljali smo u višegodišnjem radu u SR Njemačkoj, gdje su odnosi građevinskih radova i zaštite stabala propisani standardima i zakonima.

Osim iskustva prilikom rada, ovu temu su naši stručnjaci predavali kao dio tima za European Tree Worker (ETW) certifikaciju. Nudimo temeljite programe edukacije iz ove teme komunalnim poduzećima, arhitektima, građevinskim poduzećima i svim zainteresiranim subjektima.

Planiranje i ugradnja sistema za stabilizaciju krošnje

PLANIRANJE I UGRADNJA SISTEMA ZA STABILIZACIJU KROŠNJE

Vezanje i sidrenje grana i dijelova krošnje

 • Mjera sanacije koja se izvodi zbog preraspodjele opterećenja unutar krošnje što umanjuje mogućnost loma grana. 
   
 • U slučaju loma, grana ostaje u krošnji.
   
 • Ovim zahvatom umanjujemo obujam i veličinu grana koje je potrebno orezati, čime habitus (oblik) stabla ostaje nepromijenjen, a stablo je sigurno.
   
 • Koristimo statičke i dinamičke sustave sidrenja, zavisno o potrebama sanacije.
   
 • Naši sustavi sidrenja su poliamidna (dinamička) ili poliesterska (statička) užad nosivosti od 2 do 20 tona, kao i sustavi sidrenja sa gurtnom (dinamički i statički) za mjesta sa malim razmakom između grana koje se vežu.
   
 • Trajnost ugrađenih sistema sidrenja je 8 godina, što je preporuka svih europskih standarda za maksimalan rok trajnosti sustava za sidrenje krošnje.

Zastupnici smo za sustave sidrenja i vezanje krošnje njemačkog proizvođača Gefa Fabritz GmbH.

Digitalni katastar stabala i programi upravljanja urbanim zelenilom

DIGITALNI KATASTAR STABALA I PROGRAMI UPRAVLJANJA URBANIM ZELENILOM

Nudimo uslugu izrade programa upravljanja urbanim zelenilom na osnovi GIS tehnologija.

Moderan pristup gospodarenja (upravljanja) urbanim zelenilom bazira se na preglednom i uvijek dostupnom GIS sustavu koji omogućava stalan pristup podacima, kao i bilježenje svih podataka obuhvaćenih terenskim izmjerama u baze podataka koje se kasnije mogu analizirati i valorizirati.

Takav pristup uvelike olakšava upravljanje velikim brojem stabala u urbanom prostoru, omogućava brzo i transparentno gospodarenje i dugoročno dovodi do velikih ušteda.

Okosnica dobrog sustava upravljanja urbanim stablima je izrada katastra stabala.
Katastar stabala ima nekoliko važnih značajki:

 • Daje jasan pregled stabala unesenih u katastar
 • Pozicioniranje stabala na digitalnu kartu sa pohranjivanjem osnovnih podataka i rezultata vizualne kontrole, te potrebnih mjera sanacije pojedinog stabla.
 • Obrojčavanje stabala na terenu, sa specijaliziranim plastičnim brojevima (sa čavlićem, na visini cca 240 cm) koji su otporni na UV zračenje
 • Na vrlo jednostavan način omogućava praćenje kronologije izvršenih i planiranje budućih radova
  Npr. broj posađenih i uklonjenih stabala, praćenje oštećenja ili bolesti, obavljeni zahvati itd.
 • Pregledan plan troškova upravljanja stablima u područjima koje su obuhvaćene katastrom

Nudimo mogućnost izrade potpunih GIS rješenja za upravljanje urbanim zelenilom i drugom komunalnom infrastrukturom.

Također nudimo mogućnost nadopune postojećih GIS rješenja sa modulom za upravljanje urbanim zelenilom.

Naši GIS sustavi su stalno dostupni na internetu, bez potrebe za kupnjom i instalacijom dodatnih računalnih programa.
Podaci su stalno dostupni korisniku i lako ih je moguće izvesti u sve standardne formate (kao npr. za korištenje u programima ArcGIS, AutoCad i dr.).

Imamo dugogodišnje iskustvo izrade programa za upravljanje urbanim zelenilom i rada u raznim računalnim programima koji omogućavaju takva rješenja.
Naši programi upravljanja izrađeni su prema aktualnim EU regulativama i normama, a aktivno radimo na ovom području i u inozemstvu (Njemačka, Češka) od 2014. godine.

Izrada studija i planova upravljanja veteranskim stablima

IZRADA STUDIJA I PLANOVA UPRAVLJANJA VETERANSKIM STABLIMA

Jedno smo od prvih poduzeća na svijetu koje drži certifikaciju za izradu studija i planova upravljanja veteranskim stablima VETCert.

Posjedujemo dugogodišnje iskustvo rada na zaštićenim objektima prirode diljem Hrvatske, Njemačke, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Veteranska i stara povijesno važna stabla moraju se očuvati ne samo zbog svog kulturološkog i povijesnog značaja, nego i zbog velikog ekološkog doprinosa i krajobrazne vrijednosti. Vrlo često su to stabla koja se nalaze u visokom stadiju zrelosti ili zbog značajke koje ih čine posebnima (duplje, šupljine, nesvakidašnji habitus, stanište za rijetke vrste, plodišta gljiva i dr.) zahtjevaju potpuno drugačiji pristup od "svakidašnjih" stabala u urbanim sredinama ili šumi.

Ispitivanje zdravstvenog stanja i stabilnosti, analiza rezultata, zadavanje planova upravljanja i provedba mjera njege sanacije ovakvim stablima je vrlo osjetljiv i zahtjevan postupak. Potrebna je široka paleta iskustva, potrebnih instrumenata i alata, te sposobnosti provedbe kompleksnih kombinacija postupaka sanacije i očuvanja stabala.

Nudimo Vam čitavu kombinaciju našeg znanja, iskustva, dostupnih alata i mogućnosti provedbe mjera sanacije kako bi očuvali što veći broj starih i veteranskih stabala.

Stvaranje i zaštita staništa za zaštićene životinjske i biljne vrste u urbanim sredinama je vrlo aktualna tema u okviru Europske unije.

Nudimo Vam mogućnost suradnje na izradi projektne dokumentacije (stručni podloga i planova upravljanja) za prijavu na financiranje iz fondova Europske unije.