REFERENCE

Vrijedna i zaštićena stabla za koja smo do sada izradili studije i pisana izvješća (elaborate) ili izvodili radove sanacije *

* neke od radova smo izvršavali kao stručnjaci za poduzeća gdje smo do sada radili – Stablosan d.o.o., Sachverständigenbüro Bodo Siegert, Grewe Holding, Drezga d.o.o.

 

 • Perivoj Zrinskih, Čakovecspomenik parkovne arhitekture​​
  ​vizualni pregled, dijagnostika, elaborat
   
 • Grad Velika Gorica
  izrada digitalnog katastra stabala i plana upravljanja stablima, dijagnostika, elaborat
   
 • Botanički vrt PMF-a u Zagrebu, spomenik prirode i kulture, kulturno dobro Republike Hrvatske
  vizualni pregled, dijagnostika, orezivanje, ugradnja sidrenja krošnje, uklanjanje
   
 • Park oko dvoraca Miljanaspomenik parkovne arhitekture
  vizualni pregled, katastar i plan upravljanja stablima, dijagnostika, elaborat, orezivanje
   
 • Julijev perivoj, Daruvarske toplice, spomenik parkovne arhitekture
  vizualni pregled, dijagnostika, elaborat, orezivanje, konzultacije za upravljanje veteranskim stablima
   
 • Platane Trstenospomenik parkovne arhitekture
  dijagnostika, elaborat, sidrenje krošnje, orezivanje
   
 • Platana na Brsaljama u Dubrovniku, spomenik parkovne arhitekture i kulturno dobro
  orezivanje, sidrenje krošnje
   
 • Platana u Nedelišćuspomenik parkovne arhitekture
  dijagnostika, sidrenje krošnje, orezivanje
   
 • Hrast u Gatama, 350 g staro stablo, simbol Poljičke kneževine
  orezivanje
   
 • Ginko ispred dvorca Janković u Daruvaru, spomenik prirode
  orezivanje
   
 • Gupčeva lipaspomenik prirode
  dijagnostika, elaborat, orezivanje
   
 • Stoljetna lipa u Desinićuspomenik parkovne arhitekture
  dijagnostika, elaborat
   
 • Hajdukova murvastablo značajno za osnivanje NK Hajduk, Split
  dijagnostika, elaborat
   
 • Hrast medunac u Parku šumi Šijana, Pula, najstarije stablo medunca u parku
  dijagnostika, elaborat
   
 • Platane na Trgu kralja Zvonimira, Virovitica, stara stabla u gradskoj jezgri
  dijagnostika, elaborat
   
 • Platane u gradu Trebinju (BiH), gradski spomenik i znamen
  dijagnostika, elaborat, orezivanje, ugradnja sidrenja krošnje
   
 • Stabla u gradskom parku Trebinje (BiH), zaštićena stabla
  dijagnostika, elaborat, orezivanje, ugradnja sidrenja krošnje
   
 • Zaštićena stabla na području grada Samobora
  dijagnostika, ugradnja sidrenja krošnje, orezivanje, izrada plana upravljanja stablima u zaštićenom parku koji služi kao okoliš dječjeg vrtića „Izvor“
   
 • Park Gričspomenik parkovne arhitekture
  sadnja stabala
   
 • Šumarski fakultet
  sadnja stabala, sanacija sadnica nakon olujnog nevremena
   
 • Park Maksimir
  sadnja stabala, nadzor sadnje stabala
   
 • Koprivić u centru Novog Sada (Srbija), spomenik prirode
  dijagnostika, elaborat, tretiranje sa preparatima na bazi Trichoderma, orezivanje
   
 • Grad Bremen (Njemačka)
  orezivanje, uklanjanje stabala, katastar stabala
   
 • Grad Rotenburg an der Wümme (Njemačka)
  sanacija stabala u kompleksu sveučilišne bolnice, ugradnja sidrenja krošnje
   
 • Izvodili smo radove sanacije i uklanjanja stabala javnih površina za javna i privatna poduzeća kao što su Zagrebački holding (Sportski objekti, Kamp Veli Jože, Kamp Veli Lošinj), Jadranka d.d., Ina d.d., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Istraturist d.d., javna komunalna poduzeća grada Rijeke, Siska, Samobora i Dubrovnika.