Upravljanja urbanim zelenilom

Moderan pristup gospodarenja (upravljanja) urbanim zelenilom bazira se na preglednom i uvijek dostupnom GIS sustavu koji omogućava stalan pristup podacima, kao i bilježenje svih podataka obuhvaćenih terenskim izmjerama u baze podataka koje se kasnije mogu analizirati i valorizirati.

Takav pristup uvelike olakšava upravljanje velikim brojem stabala u urbanom prostoru, omogućava brzo i transparentno gospodarenje i dugoročno dovodi do velikih ušteda.

Okosnica dobrog sustava upravljanja urbanim stablima je izrada katastra stabala.