Praktična obuka djelatnika na terenu

Naše iskustvo s edukacijama je višegodišnje i sami polažemo puno pažnje da se kontinuirano razvijamo i educiramo.

Edukacija se sastoji od sljedećih cjelina:

 • Orezivanje
  metode reza, kada i zašto koju vrstu orezivanja upotrijebiti i njihov dugoročni utjecaj na stablo

 • Prednosti i nedostatci metoda pristupa stablu 
  pristup hidrauličnom platformom i pristup penjačkom tehnikom

 • Korištenje zaštitne opreme 
  zadovoljavanje EU standarda, zašto nošenje opreme ima smisla i kako zaštitu opremu učiniti ergonomskom za cjelodnevni rad na terenu
   
 • Sadnja stabala 
  iskop jame, obrada jame, odabir supstrata, utovar/istovar sadnica, postupak sadnje, postupak sidrenja sadnice
   
 • Njega mladih stabala nakon sadnje 
  mogućnosti navodnjavanja, malčiranje (kako, s čime, prednosti i mane), kontrola sistema za sidrenje sadnica