Dijagnostika stabala - ispitivanje zdravstvenog stanja i stabilnosti stabla

Ispitivanje zdravstvenog stanja i stabilnosti stabala sastoji se od nekoliko povezanih postupaka.

Prvi i osnovni postupak je vizualna prosudba stanja stabla. Taj postupak daje nam uvid u osnovni vitaliteta stabla i pojavu određenih simptoma koji mogu ukazivati na probleme u zdravstvenom stanju i stabilnosti stabla.

Kod pojave simptoma koji izazivaju sumnju u sigurnost stabla, pristupamo ispitivanju stabla sa dijagnostičkim instrumentima.

Stabla koja imaju utvrđene simptome na korijenu, žilištu ili pridanku ispitujemo metodom poteznog testa, kako bi utvrdili njihovu stabilnost na djelovanje vjetra, tj. otpornost na izvalu i lom debla.

Stabla koja imaju utvrđene gljive truležnice i/ili simptome koji ukazuju na razgradnju drvnog tkiva ispitujemo instrumentima rezistografom i zvučnim tomografom.

Rezultate ispitivanje, njihovu analizu i valorizaciju, te prijedlog mjera sanacije stabla izdajemo u obliku studije ili pisanog izvješća.

Posjedujemo certifikate i edukacije za dijagnostičke metode i instrumente - VTA metoda, potezni test, rezistograf, tomograf, izrada studija za habitatna stabla i veteranska stabla.

Izrada studija i pisanih izvješća o zdravstvenom stanju i stabilnosti stabala 

Pisano izvješće sadrži opis metoda prosudbe (vizualne i/ili dijagnostičkim instrumentima) i postupke prosudbe, prikaz rezultata mjerenja, analizu i valorizaciju mjernih rezultata, prosudbu stanja stabla i detaljne preporuke za očuvanje i sanaciju stabla

Vizualna prosudba stabala

Uočavanje opasnih simptoma na stablu vizualnim metodama prosudbe, njihovo bilježenje i monitoring

Vizualnu prosudbu stabala vršimo na temelju VTA - Visual Tree Assessment (Mattheck) prema principima biomehanike i FLL (Njemačkim i europskim standardima) smjernicama za vizualnu kontrolu stabala.

Vizualnu prosudbu vršimo sa razine tla, uz pomoć hidraulične platforme i pomoću tehnike penjanja sa užetom.

Dijagnostika zdravstvenog stanja i stabilnosti stabla

Ispitivanje stabilnosti stabla (opasnost od izvaljivanja i loma debla) – potezni test

Tijekom ispitivanja opterećenje (zamjena za silu vjetra) se vrši na stablu pomoću vitla i čeličnog kabela, a mjeri se visoko preciznim dinamometrom.

Reakcija stabla pod ovim definiranim opterećenjem mjeri se s uređajima visoke razlučivosti (elastometar i inklinometar), a dobiveni podaci uspoređuju se s onima zdravog stabala.

Glavne komponente koje se razmatra u takvim izračunima su opterećenje vjetrom (površina nosive strukture, visina stabla itd.) i svojstva materijala zelenog drva. Elastometar mjeri produljenje ili skraćenje rubnih drvenih vlakana debla. Inklinometar mjeri nagib korijenove ploče.

Snimljeni podaci obrađuju se pomoću računalnih alata za analizu.
Računalni alat uspoređuje izmjerene podatke s rezultatom analize opterećenja površine krošnje stabla vjetrom. Rezultat izračuna prikazan je na dijagramima koji pokazuju sigurnost od loma debla i stabilnost korijenove ploče.

U slučaju da su izračunate sigurnosne granice preniske, preporučuju se mjere sanacije za postizanje željene sigurnosti.

Posjedujemo instrument Picus TreeTronic, proizvođača Argus Electronic.

Ispitivanje strukture drva stabla

 • Rezistografija

  Rezistografom se ispituje otpor drvnog tkiva prodiranju mjerne igle debljine 2,5 mm. Na temelju otpora koji se mjeri na igli, kao i na utrošenoj struji za pokretanje igle, moguće je utvrditi pojavu i područje rasprostiranja truleži.

  Pravilnim odabirom mjesta izmjere i stručnom analizom rezultata mjerenja može se utvrditi stupanj razgradnje drvnog tkiva, preostala nosiva stijenka mjerenog mjesta na stablu i utjecaj izmjerenih čimbenika na opasnost od loma.

  Posjedujemo mjerni uređaj najnovije generacije tvrtke IML, RESI PD 500 sa mogućnošću izmjere do 50 cm dubine.
   
 • Ultrazvučna tomografija

  Ultrazvučni tomograf otkriva nepravilnosti (npr. šupljine ili trulež), stvarajući dvodimenzionalnu sliku brzina zvuka prenesenih kroz presjek drva, pritom odražavajući strukturu drva.

  Koristimo instrument Picus 3, proizvođača Argus Electronic.

  Metoda se uvijek mora kombinirati sa izmjerom uz pomoć rezistografa.

Povezani članci

Odabir, nabava i sadnja drvenastih vrsta

Edukacija